El Programa Electoral del grup Popular de Gata de Gorgos té com base de treball l’Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030. L’agenda marca uns objectius a aconseguir i aquestos objectius són prioritaris per a nosaltres a nivell municipal. 

Hem estructurat el nostre programa en 4 pilars de treball: Persones, Planeta, Prosperitat i Patrimoni. Cada pilar del nostre projecte conté uns Objectius de Desenvolupament Sostenible a aconseguir i es marquen unes propostes per a dur-los a terme.

 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE A ACONSEGUIR EN GATA.

PERSONES:

ODS 1. Posar fi a la pobresa en totes les seues formes.

ODS 2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les edats.

ODS 4. Assegurar i possibilitar una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge per a totes i tots i durant totes les etapes de la nostra vida.

ODS 5. Aconseguir la igualtat entre gèneres, esborrant la bretxa salarial i empoderant a totes les dones i les xiquetes.

ODS 16. Promoure societats justes, pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes i tots i construir institucions eficaces i responsables per a la societat.

Busquem una societat més justa per a totes i tots, accesible, inclusiva i amb igualtat d’oportunitats adaptades als individus.

 

PROSPERITAT:

ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostenible, inclusiu i sostenidor de la societat així com unes condicions de treballs dignes i decents per a totes i tots.

ODS 9. Construir infraestructures resilients, que doten de capacitat i força a la societat front a qualsevol esdeveniment que puga pertorbar la vida de les persones, el teixit econòmic, social o cultural d’un territori, i promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació (I+D+I).

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i qualsevol tipus d’assentament humà siga segur, inclusiu sostenible i resilients.

Creixerem com a poble si aconseguim assegurar bones condicions de treball, si creem oportunitat i si la nostra societat té seguretat i estabilitat.

 

PATRIMONI

  1. Cuidar i promoure la cultura i les tradicions com a font de riquesa del planeta.

 

PLANETA:

ODS 6. Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a totes i tots.

ODS 7. Dotar l’accés a una energia asequible, segura, sostenible i moderna.

ODS 12. Educar i garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

ODS 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

ODS 15. Gestionar de manera sostenible els boscs i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

Fem actuacions sostenibles per a defendre i cuidar el nostre planeta.

 

I amb la finalitat d’aconseguir els objectius marcats, des de Populars Gata estimen oportú escollir-ne uns particulars i fer les nostres propostes per a aplegar a aconseguir-los.

PROPOSTES PER A GATA:

 

PERSONES

EDUCACIÓ

OBJ1.  Els centres educatius no són sols espais per al desenvolupament acadèmic i social dels infants i joves, han de ser també espais de convivència de les futures generacions del nostre municipi, per això és prioritari dotar-los amb unes infraestructures de qualitat.

OBJT. 2 La educació integral de la persona ha de ser el pilar de convivència de tota societat, per tant aquesta educació i la seua millora ha d’anar des del naixement fins a la mort de tota persona, cada etapa de la nostra vida mereix una educació digna de les nostres necessitats.

1. Millorar i mantenir exhaustivament les instal.lacions del CEIP Santíssim Crist:

- Control.lar el projecte del gimnàs, acabar-lo i dotar-lo amb el material adient per als nostres escolars.

- Connexió al clavegueram públic del pavelló B.

- Acondicionament dels fonaments del pavelló d’Infantil.

- Acondicionament de les pistes esportives.

- Acondicionament i reparació de l’aula de música.

- Canvi a les tanques de les pistes esportives.

- Reparació de les pistes esportives.

- Proposar un projecte de treball conjunt entre tota la Comunitat Educativa (equip docent, famílies i Ajuntament) de reforma del pati amb el títol «Un pati igualitàri, un pati per a totes i totes», a fi de reestructurar el pati amb diferents zones de joc, descans i activitats.

- Col.laborar amb l'AMPA de l'Escola i de l'IES en totes aquelles activitats que ho necessiten.

 

2. Demanar ampliació de l’IES Matemàtic Vicent Caselles Costa i així poder ampliar la oferta educativa amb cicles formatius.

3. Recolzar les Jornades Matemàtiques Vicent Caselles Costa.

4. Seguir apostant per l’educació de les persones adultes millorant l’oferta educativa amb més cursos i tallers a FPA, intentant que el preu siga el mínim i demanat les subvencions necessàries a la Conselleria d’Educació.

5. Remodelar, estructurar, promoure, vitalitzar i posar en valor l'escola Municipal de Plàstica A. Vives.

6. Promoció i reactivació de les Escoles Municipals de Música. Introducció de noves metodologies i major adequació de tases amb bonificacions que incentiven la participació activa de l’alumnat.

7. Remodelar, estructurar, promoure, vitalitzar i posar en valor l'Escola Municipal d'Esports.

8. Invertir més a la Biblioteca Municipal. Seguirem recolzant i impulsant totes les actuacions, activitats, xarrades i propostes que milloren el foment lector i l’ús de la nostra biblioteca, aprofitant la disponibilitat horària i personal i seguint creixent com fan cada any amb els nombrosos premis que ja té.

9. Aconseguir subvencions des de GVA i Diputació a fi d’implantar programes d’intercanvi i cooperació internacional en educació, cultura, idiomes i relacions.

10. Crear un espai per a la revolució tecnològica que la nostra societat està vivint: cursos de xarxes socials, d’Informàtica.... amb les instal.lacions i materials adients i a amb accessibilitat física i horària per a tota la població.

 

SANITAT

Obj. Una ciutadania sana és un municipi saludable. S'ha de potenciar el desenvolupament d'activitats, així com la participació de totes i tots, que fomenten els hàbits saludable.

 

1. Potenciar i recolzar campanyes de conscienciació, prevenció i millora de la salut Pública.

            - Campanyes Violència Gènere         

            - Campanyes de conscienciació sobre malalties.

            - Campanyes de Prevenció d’adiccions

            - Campanyes de vacunació.

 

2. Canvi de les canonades d'aigua.

3. Control dels animals domèstics així com campanyes d'educació i respecte vers els animals.

4. Control de plagues. Major informació i divulgació de les campanyes de tractament i prevenció.

5. Impulsar una escola de salud.

 

ESPORTS

Obj,   L'esport no és sols un entreteniment d'oci, l'esport és salut. L'esport és a més una de les competències pròpies del municipalisme i hem de vetlar pel foment, el desenvolupament i la dotació esportiva del municipi.

 

1. Millorar les pistes existents.

2. Mantenir el camp de fútbol.

3. Crear i impulsar programes de participació per a la creació de nous espais esportius a les Costeres.

4. Premiar i reconéixer els esportistes destacats del municipi.

5. Crear i dotar una beca per a esportistes locals.

 

DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LA PERSONA

Obj. Millorar els Serveis Socials, un dels departaments més importants d’un municipi. La nostra societat ha de créixer i millorar a fi que les persones es senten estimades i valorades per ser persones i aquest ha de ser el primer objectius de Serveis Socials.

 

1. PERSONES DEPENENTS

- Facilitar amb nous reglaments les ajudes tècniques o de personal que s’ofereixen des d’aquest departament.

2. DONES

- Crear un departament de la Dona. Aquest departament educarà, orientarà i ajudarà amb i per al feminisme, fomentat l’empoderament de les dones, lluitant vers la violència de gènere i donant visibilitat a tota la problemàtica que les dones, encara hui, han de soportar cada dia.

- Promoure el voluntariat social.

 

3. PERSONES AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL.

- Crear la xarxa “Integra” (xarxa d’associacions de tots els àmbits socials que treballen amb programes i planificacions conjuntes que donen eixides i solucions la gent amb aquest risc. Fomentant la seua participació, creixement personal i inclusió a la societat).

- Seguir amb les ajudes destinades a millorar la vida de les persones necessitades.

 

4. FAMÍLIA

- Oferir una major oferta cultural i d’oci per a compartir amb les famílies.

- Desenvolupar un pla integrador de les persones majors: Impulsar la construcció d'un Centre de Dia Local, explorar la possibilitat de fomentar el cohousing, acondicionar espais d’oci als majors….

- Seguir amb la dinamització de la gent major amb una major oferta cultural i d’oci, setmanes culturals i d'intercanvi.

 

5. JOVES

- Dotar l’Edifici Polivament amb activitats per a joves, tallers, punts d’informació….d’acord a la seua edat.

- Crear una agenda de joventut amb activitats d'oci saludable, xarrades i jornades d'intercanvi, incentivant l’activitat juvenil amb una programació especial (festivals, música, cine, xarxes socials….) seguretat

 

Obj. La seguritat ciutadana és una màxima per a la bona convivència d’un poble i per això ha ser una de les prioritats.

 

1. Organitzar un servei de Policia de qualitat.

2. Restablir el contacte diari amb la Guàrdia Civil i la seua presència municipal.

3. Fomentar l’associonime i dotar de més recursos a Protecció Civil.

4. Ajudar a la Policia i a Protecció Civil impulsant cursos de formació.

5. Reunir amb més periodicitat la “mesa” de seguretat.

 

PROSPERITAT

GATA: MUNICIPI RESILIENT, AMIC DE LA GENT

1. Habilitar noves places d’aparcament i construir un aparcament subterrani (creant així unes 300 places d’aparcament).

2. Incentivar la restauració, conservació i protecció de façanes i edificis relevants.

3. Reurbanitzar els carrers: canvi de canonades, pavimentació, voreres….

4. Estudi i millora barri a barri amb reunions veinals.

5. Reparació, eixamplament i reestructuració del pont de les Alcolaies.

6. Accelerar i finalitzar el Pla General d’Ordenament Urbà.

 

REVOLTA FISCAL

1. Ordenar, estudiar i modificar les 13 Taxes i ordenances fiscals que existeixen a fi de poder abaratar-les, adaptar-les i bonificar-les amb objectius transversals a altres punts del programa.

 

ECONOMIA QUE CREE ( Treball , prosperitat…)

1. Recolzament institucional i acceleració dels tràmits del Polígon Plans a fi d’aconseguir-lo. El Polígon serà per a tota la població una font de generació de treballs i prosperitat.

2. Fomentar el comerç i desenvolupament local amb diverses propostes municipals: dies de promoció autòctona (treballs artesanals i tradicionals, barxa, pansa….), organitzar una mercat mensual amb temàtica turística, incentius per al comerç local i treballadors autònoms.

3. Revitalitzar el comerç de proximitat amb diferents campanyes de “tu a tu”.

4. Impulsar i donar visibilitat al CREAMA, incentivant i realitzant activitats dirigides a emprenedors i emprenedors, a persones aturades i a joves estudiants.

5. Habilitar i dotar un espai de treball municipal on desenvolupar el co-working entre empreses locals.

 

DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

1. Crear un canal tecnològic de comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania accessible a tots on s’informe tant de les activititats i novetats del municipi així com de les activitats i dades d’interés per a les associacions.

2. Millorar el canal de difusió de l’Oficina de Turisme i donar més visibilitat de les informacions a diferents punts estratègics de la localitat.

3. Crear una plataforma digital amb fàcil accés a tota la ciutadania on poder comunicar ràpidament incidències, queixes…. Dirigides a l’Ajuntament.

 

 PATRIMONI

CULTURA

1. Tornar a posar en funcionament el Consell Municipal de Cultura.

2. Coordinar una agenda cultural amb actes per a totes i tots i en diferents horaris, no tot al mateix moment.

3. Reimpulsar la nostra mostra Internacional d’Art Tèxtil ART AL VENT que ens ha fet referent artístic arreu del món.

4. Tornar a buscar l’estreta col.laboració entre Diputació, Turisme i Ajuntament a fi de subvencionar catàlegs i activitats que envolten ART AL VENT.

5. Recolzar activament totes les associacions i agrupacions del poble, revisant i signant amb ells convenis de col.laboració, segons les seues necessitats (associacions musicals, ames de casa, tercera edat, AMPA, colombaires.....).

6. Incentivar, promocionar i ajudar la nostra associació més gran, la Banda de Música, potenciant intercanvis, ajuda a renovar instruments, mobilitats....

7.  Reactivar l’ús d’un edifici emblemàtic i que ofereix cultura al poble com és el cine La Paz, signant un conveni de col.laboració i ús entre els propietaris i l’Ajuntament i organitzar campanyes de recuperació del cinema, de sensibilització, fòrums, debats….

8. Fomentar una escola de cinema a Gata.

 

PATRIMONI

1. Conservar i protegir els diferents llocs emblemàtics del poble: Paratge de la Rana, Font de la Mata,  molins, riuraus.… recuperant així patrimoni natural i arquitectònic.

2. Rehabilitar, dotar i activar a la Caseta de la Lepra un alberg juvenil de pernoctacions, buscant ajudes i subvencions per als usuaris.

3. Recuperar el Corral del Riu i convertir-lo en “La casa del Margalló”, un museu tradicional amb representació de tot el procés de la llata, el margalló i la industria que es generava al seu voltant.

4. Rehabilitar i conservar la col.lecció d’escultures que està repartida per diferents punts del poble.

5. Promocionar els nostres museus (etnològic, paleontològic....) amb activitats i jornades temàtiques destinades a diferents grups d’edat.

6. Fomentar la investigació dels jaciments històrics existents al nostre terme i aprofitar-les a fi de fer àrees recreatives per a tota la família on descobrir la nostra història local (visites guiades…).

7. Seguir amb les activitats de promoció i ús de la Biblioteca i recolzar totes les activitats que en ella es fan i que tants premis ens aporten.

 

TRADICIONS

1. REIS MAGS

a) Aconseguir la Declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic.

b) Impulsar la creació d’una Fundació independent de l’Ajuntament destinada a preservar, guardar i dirigir la Festa dels Reis, amb format de Patronat.

c) Seguir amb l’ajuda i recolzament als Reis amb subvencions.

d) Fer de la festa de Reis un referent al llarg de totes les festes de Nadal, organitzar activitats al llarg de totes les festes que servisquen de promoció de la Festa de Reis així com servir al comerç per a donar-se a conéixer.

e) Promocionar i divulgar la Festa de Reis a fi d’atraure el major número de visitants al poble, buscant així que tots es vegen beneficiats de la festa.

 

2. FESTES

a) Revisar i adaptar el Reglament de les Festes del nostre Poble, afegint a més totes les festes que fem a Gata (St Miquel, St Joan i St Antoni), cuidant i preservant-les com a part essencial de la nostra tradició i cultura com a poble.

b) Escoltar i respectar l’opinió del poble al voltant de qualsevol canvi o modificicació de cap aspecte essencial de les festes.

c) Coordinar la Taula de Seguretat per a cada una de les festes de manera efectiva.

d) Fer campanyes de conscienciació de les festes (prevenció d’adiccions, bon ús d’instal.lacions, no a la violència sexista....).

e) Representar al poble a totes les manisfestacions culturals i religioses, atenent així les diverses sensibilitats existents entre la població.

 

 PLANETA

Gata té un gran potencial Natural que ens dóna moltes possibilitats de treballar, així com que també comptem amb el recolzament del ministeri de la Ciència i la Innovació al ser municipi integrador de la xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació. Gata ofereix per tant un punt d’eixida per a desenvolupar idees i estratègies per a ser un millor municipi, innovador i respectuós tant amb la gent com amb l’entorn.

 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE RURAL

1. Promoure l’agricultura ecològica i el consum local.

2. Aplicar un pla de recuperació de les terres i el seu ús per a cultius.

3. Reutilitzar les aigües per al reg dels cultius.

4. Fer campanyes de sensibilització de reciclatge i compostatge a les llars del poble.

 

DESENVOLUPAMENT NATURAL.

1. Netejar periòdicament els espais naturals públics (muntanyes, camins, riu…) així com fomentar la neteja i manteniment de les parceles.

2. Recuperar les tradicions i arts de la muntanya.

3. Campanyes de difusió, coneixement i cura del nostre entorn “Es vol allò que coneixem”.

 

DESENVOLUPAMENT URBÀ.

1. Millorar el Pla d’autosuficiència elèctrica Municipal.

2. Habilitar punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

3. Incentivar la compra i ús de vehicles elèctrics amb bonificacions dels impostos dels mateixos.

4. Promoure l’autosuficipencia elèctrica Familiar.

5. Habilitar per a tots els veïns i veïnes una mobilitat sostenible mitjançant un Bus Elèctric que circule comunicant Gata de punta a punta.

6. Crear, acondicionar i habilitar nous circuits de passeig saludables i segurs.

7. Fomentar la recollida selectiva i el reciclatge de fem, amb revisió de taxes i estudi de bonificacions).

8. Dotar d’un disseny integrador els diferents punts de recollida així com crear-ne de nou i habilitar punts selectius per a les deixalles (taps de plàstic…..)

9. Adaptar a la normativa actual i canviar les canonades de fibrocement que encara tenim al poble, frenant així la possible contaminació de l’aigua, el malbaratament i pèrdues d’aigua de consum….

10. Dotar amb les infraestructures necessàries (enllumenat, clavegueram….) aquells nuclis urbans que encara no disposen de les mateixes.

11. Modernitzar i adaptar l’enllumenat públic de tota la població, adaptant-nos així a les noves fonts d’energia i consum, més sostenibles i amb major estalvi.