Què és el Fons de Cooperació Municipal?

Foto Què és el Fons de Cooperació Municipal?

 El Fons de Cooperació Municipal és una partida pressupostària de la Generalitat
Valenciana destinada a finançar serveis, infraestructures i equipaments
bàsics dels municipis de la Comunitat.
 Ve recollit en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, L'1/2006,
article 64.3.La reforma Del qual va ser impulsada pel PP i en consens amb el PSPV.
 A més, la Llei 8/2010, de 23 de Juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana en el seu article 201 contempla la seua creació.
 Aquesta Llei va ser aprovada pel PP i Compromís, l'abstenció d'EU i el vot
en contra del PSPV, el ponent del qual va ser Ximo Puig
 El president de la Diputació d'Alacant, César Sánchez, ha
proposat, fins a en dos ocasions (13 novembre 2015, Fórum
Europa, i 6 octubre 2016 en la presentació d'Alacant Plaza davant
Ximo Puig) l'aprovació d'una Llei de Just Finançament dels
Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
 En aquesta norma, amb rang de llei, cada alcalde sabria què
quantitats rebria anualment el seu municipi per part de
la Generalitat sobre la base d'un percentatge dels ingressos de la Generalitat
Valenciana.
 Així els municipis de la Comunitat Valenciana estarien
igualats als municipis de la resta d'Espanya, ja que en CCAA
com l'andalusa, gallega o extremenya existeixen fons regionals de
cooperació municipal.
 Tots finançats per la Comunitat Autonóma.
 A Andalusia, la Llei de Participació dels ens locals en
els tributs de la comunitat, va ser aprovada al juny de 2010, per a engegar
el fons en 2014 amb 600 milions d'euros amb aportació
exclusiva de la Junta d'Andalusia.
 A Galícia, també existeix un fons d'aquest tipus, finançat al
100% per la Xunta. 550 milions d'euros, dels quals 120 milions
van directament als municipis i 430 milions per a projectes
mitjançant convocatòria.
 A Extremadura el Fondo Regional de Cooperación Municipal
per a l'exercici 2016 ha tingut una dotació de 33.668.588 euros,
de conformitat amb l'articule 54 de la Llei 3/2016, de 7 d'abril, de
Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma d'Extremadura
per a 2016. Íntegrament sufragat per la Junta d'Extremadura.
 És el moment que el Consell de Ximo Puig deixe d'imposar on
es destinen els recursos de les diputacions i ajuntaments, per a
passar a consensuar quants recursos de la Generalitat es destinen als
ajuntaments.
 La Diputació compleix amb les seues competències constitucionals de
forma propera, pròxima i eficient.
 Si la Diputació acceptara participar al Fons de Cooperació:
o Els diners per a obres en municipis alacantins ja no es
decidiria a Alacant, sinó a València.
o Els pobles més xicotets de la província d'Alacant
perdrien els recursos destinats a plans i
infraestructures.
o Els impostos dels alacantins s'anirien per a dotar
serveis a pobles grans d'altres províncies de
la Comunitat.
 Com indica la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de les
entitats locals “Les Entitats Locals no han de tornar a assumir
competències que no els atribueix la llei i per a les quals no compten amb
el finançament adequat.”
 La Generalitat ha de deixar d'exigir diners a les altres
institucions i complir amb les seues obligacions.
 La Diputació d'Alacant ha vingut sufragant entre 2014-2016
competències pròpies de la Generalitat per valor de 70 milions d'euros.
 Solament l'any 2016 la Diputació ha pagat de 25 milions de € en
competències pròpies de la Generalitat. El 10’48% del pressupost de la
institució provincial.

Comparte la noticia