Plenari extraordinari 3 de novembre

Foto Plenari extraordinari 3 de novembre

Des de Populars Gata hem presentat hui al Plenari extraordinari una esmena per a baixar l'IBI.

A l'orde del dia del plenari anava una proposta per part de l'Equip de Govern on es proposava baixar sols un 3%.

Nosaltres, Populars Gata, després d'haver fet els estudis adients, considerem que l'IBI es pot i de fet s'ha de baixar més atés que s'ha pujat la base un 30% i per contra sols hem baixat el tipus el 8% en 2016, per tant pensem que el 3% de baixada per al 2017 és poc. Per a tots nosaltres el primordial és mirar pel bé i estabilitat dels nostres veïns i si hi ha marge per a baixar més, hem de baixar més.

A fi de no caure en cap incongruència i que l'estabilitat de l'Ajuntament no es veja afectada, hem proposat que els serveis tècnics (Intervenció i Secretaria) realitzen els informes adients per a baixar l'IBI a la major brevetat possible i així presentar dins de termini la proposta de baixada i poder aplicar-la per a l'any 2017 i que així la gent de Gata tinga un breu respir econòmic i genere un estalvi a les famílies.

Esperem que la propera setmana ens convoquen al plenari i així poder aplicar la baixada. Tots hem de treballar per Gata.

Comparte la noticia